Going abroad

print

Erasmus+ beurs

Wil je studeren, stage lopen of afstuderen in een Europees land, dan kun je hiervoor een Erasmus+ beurs aanvragen. Deze beurs is een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt. Bijvoorbeeld voor je verzekering, visum of levensonderhoud in het buitenland. De hoogte van de beurs wordt afgestemd op het land waar je naartoe gaat.

Op deze pagina vind je alle informatie over Erasmus+:

 • Via de tab 'Regeling' vind je de Uitvoeringsregeling Erasmus+  langlopende mobiliteit (2-12 maanden) en algemene informatie.
 • Via de tab 'Checklist' vind je de checklist met een handige toelichting om deze correct in te vullen.
 • Via de tab 'Documenten' vind je documenten met informatie die je nodig hebt om een beursaanvraag te kunnen doen. Je kunt hier ook alle formulieren downloaden die je moet invullen voor je beursaanvraag.
 • Via de tab 'Beursbedragen' vind je de dag- en maandbedragen die worden gebruikt om de hoogte van je beurs te berekenen.
 • Via de tab 'Aanvullende beurs (Top-up)' kun je lezen of je in aanmerking komt voor een aanvulling op de Erasmus+ beurs.
 • Via de tab 'Kortlopende mobiliteit' kun je lezen over een beurs voor 5-30 dagen buitenland.
 • Via de tab 'Duurzaam reizen' kun je lezen over een tegemoetkoming bij groen reizen. 

Contact

Heb je vragen over Erasmus+ neem dan contact op met het International Office van Avans:

internationaloffice@avans.nl
088 - 525 80 01

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2022.

Uitvoeringsregeling

Jij wilt een Erasmus+ beurs aanvragen. Daarvoor moet je eerst de Uitvoeringsregeling Erasmus+ gelezen hebben.

In de Uitvoeringsregeling Erasmus+ vind je:

 • aan welke voorwaarden je moet voldoen
 • wat de deadlines zijn voor aanmelding en het inleveren van documenten.

Lees dit document zorgvuldig door. De informatie in dit document is namelijk altijd leidend.

Vaststelling definitief beursbedrag Erasmus+ 2021-2022

In de uitvoeringsregeling Erasmus+ is opgenomen dat uiterlijk op 1 januari van het lopende studiejaar op goingabroad.avans.nl bekend wordt gemaakt wat het percentage van het aantal dagen is dat voor een beurstoekenning in aanmerking komt. Het percentage dat voor beurstoekenning in aanmerking komt is voor studiejaar 2021-2022: 100%. Dit betekent dat – wanneer is vastgesteld dat je voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs – het volledige beursbedrag aan je wordt uitgekeerd.

Osiris

Je aanvraag doe je voor een deel in Osiris. Lees de bijbehorende handleiding.

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2022.

Jij wilt een Erasmus+ beurs. Daarvoor doorloop je de verschillende stappen uit de checklist hierboven.

De Toelichting checklist Erasmus+ beurs helpt je om de checklist correct in te vullen.

Wil je naast de Erasmus+ beurs ook de OV-vergoeding buitenland bij DUO aanvragen, kijk dan bij Studie of bij Stage/afstuderen bij STEP 4; 4.10. 

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2022.

Op deze pagina vind je alle formulieren die je moet invullen voor je Erasmus+ beurs.

Grant Agreement 

Grant Agreement Studies 2022-2023 
Grant Agreement Traineeships 2022-2023 

Learning Agreement 

Learning Agreement Studies 2022-2023 
Learning Agreement Traineeships 2022-2023 

Online Learning Agreement 

Ga je voor een periode naar het buitenland, dan kun je ook de Online Learning Agreement (OLA) gebruiken. Door online een account aan te maken, kan je jouw Learning Agreement digitaal invullen. Deze wordt daarna direct doorgestuurd naar de Sending én Receiving Institution.

Zodra het document door alle partijen is ondertekend krijg je een seintje zodat je de Erasmus+ aanvraag in Osiris verder kan indienen. Volg de instructies voor het invullen van de OLA.

Learning agreement 2020-2021

Learning Agreement invullen

Dit Engelstalige filmpje laat je stap voor stap zien hoe je het Learning Agreement invult:

Statement of Home/Host

Het Statement of Home/Host vul je in als de documenten uitgereikt door het stagebedrijf of de parterinstelling niet voldoende informatie geven om je de volledige Erasmus+ beurs toe te kennen. Of dit voor jou geldt, lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Code-overzicht

Voor deze formulieren moet je verschillende codes invullen. Deze vind je in het code-overzicht.

Voor alle vestigingen en opleidingen van Avans Hogeschool gebruik je de code NL BREDA01.

Student Charter

De Student Charter geeft je een kort overzicht van je algemene rechten en plichten in het kader van het Erasmus+ programma. Ook vertelt het je wat je kunt verwachten van Avans en de ontvangende organisatie/instelling tijdens de verschillende stappen van de stage of uitwisseling. De Student Charter is opgesteld door de EU. Avans heeft daarnaast ook een aantal aanvullende rechten en plichten geformuleerd. Deze zijn te vinden in de uitvoeringsregeling Erasmus+ van Avans. 

Tegemoetkoming duurzaam reizen

Met de verklaring Green top-up kun je de tegemoetkoming voor groen reizen aanvragen wanneer je geen vergoeding voor reiskosten ontvangt. Hier valt in principe iedereen onder, behalve als je een aanvullende beurs hebt aangevraagd bij kortlopende mobiliteit. 
Met de verklaring Green travel support bij kortlopende mobiliteitverklaring kun je de tegemoetkoming voor groen reizen aanvragen wanneer je ook een aanvullende beurs hebt aangevraagd bij kortlopende mobiliteit. 

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2022.

Hoogte van je beurs

Het Erasmus+ beursbedrag wordt voor iedere student individueel bepaald aan de hand van de duur van de studie of stage en het gekozen gastland. Vooraf bepalen we een voorlopig bedrag, en achteraf stellen we het definitieve beursbedrag vast.  

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Learning Agreement en Osiris registreert. In welke categorie jouw gastland valt en wat dat betekent voor de hoogte van je beurs, zie je in het schema hieronder. De maandbedragen zijn altijd gebaseerd op 30 dagen in 1 maand. Meer over het vaststellen van de hoogte van je beurs lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+. 

Bedragen 2022-2023

 

Gastland

Bedrag per maand STUDIE
in €

 

Bedrag per dag STUDIE in €

Bedrag per maand STAGE
 in €

Bedrag per dag STAGE
 in €

Groep 1
Programma-landen met hoge kosten voor levens-
onderhoud

Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Luxemburg, 
Liechtenstein, Noorwegen, Zweden 

360

12

510

17

Groep 2
Programma-landen met middelhoge kosten voor levens-
onderhoud

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk Portugal, Spanje 

300

10

450

15

Groep 3
Programma-landen met lage kosten voor levens-onderhoud

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Republiek Noord-Macedonië, Turkije 

240

 

8

390

13


Laatst bijgewerkt op 3 juni 2022.

Avans vindt het belangrijk dat een internationale uitwisseling toegankelijk is voor elke student. De aanvullende Erasmus+ beurs is een aanvulling op de normale Erasmus+ beurs. Het is een financieel steuntje in de rug voor studenten die dit vanwege bijzondere omstandigheden extra nodig hebben om te kunnen studeren in het buitenland.  

Welke studenten komen voor deze aanvullende Erasmus+ beurs in aanmerking? 

Studenten afkomstig uit gezinnen met een lager inkomen kunnen een aanvraag doen voor de aanvullende Erasmus+ beurs. Je komt mogelijk in aanmerking voor een aanvullende Erasmus+ beurs als je een aanvullende beurs bij DUO ontvangt. Zodra je je aanmeldt voor de aanvullende Erasmus+ beurs, zul je moeten aantonen dat je hieraan voldoet. 

Ook is de aanvullende beurs beschikbaar voor studenten met belemmeringen die vallen onder handicap of gezondheidsproblemen. Bij je aanvraag laat je aan de hand van een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring zien dat je in aanmerking komt voor de beurs. 

De hoogte van de aanvullende beurs is € 250 per maand voor zowel studie als stage.  

De aanvraagperiode voor de aanvullende Erasmus+ beurs is gelijk aan de aanvraag voor een (reguliere) Erasmus+ beurs. Een aanvraag die na het verstrijken van de deadline wordt ingediend, wordt niet geaccepteerd.

Aanvraag aanvullende Erasmus+ beurs 

Klik hier om de aanvraag in te dienen.

Procedure en vertrouwelijkheid 

Het beoordelingsproces vindt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier plaats. Na je aanmelding, doen wij een korte check om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy. 

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2022.

Je komt in aanmerking voor een Erasmus+ beurs studie, ook voor deze korte periode van minimaal 5 en maximaal 30 dagen. Hieronder staat welke verplichtingen je hebt. Wanneer je niet aan deze verplichtingen voldoet, kunnen we de beurs helaas niet aan je toekennen. 

Deadline indienen aanvraag

Je moet de aanvraag  uiterlijk 2 weken voor vertrek volledig indienen.

Uitvoeringsregeling Erasmus+

Je moet voor vertrek aan de volgende verplichtingen hebben voldaan:

 • Indienen aanvraag (via deze link), inclusief Learning Agreement en Grant Agreement (zie tab ‘Documenten’)
 • Invullen contact Information
 • Optioneel: bewijsmateriaal aanvullende beurs. Ook voor kortlopende mobiliteit kun je een aanvullende beurs aanvragen. Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs Erasmus+, wordt je beurs aangevuld (zie hieronder bij Beursbedragen). Ook ontvang je nog extra reiskostenvergoeding.

Studenten afkomstig uit gezinnen met een lager inkomen kunnen een aanvraag doen voor de aanvullende Erasmus+ beurs. Je komt mogelijk in aanmerking voor een aanvullende Erasmus+ beurs als je een aanvullende beurs bij DUO ontvangt. Zodra je je aanmeldt voor de aanvullende Erasmus+ beurs, zul je moeten aantonen dat je hieraan voldoet.

Ook is een aanvullende beurs beschikbaar voor studenten met belemmeringen die vallen onder handicap of gezondheidsproblemen. Bij je aanvraag laat je aan de hand van een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring zien dat je in aanmerking komt voor de beurs.

Beursbedragen

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Grant Agreement registreert. Er mag één reisdag voor en één reisdag na de daadwerkelijke mobiliteit worden aangemerkt als beursdagen.

De dagbedragen zijn als volgt:

 • Bedragen 5 t/m 14e dag: € 70 per dag
 • Bedragen 15 t/m 30e dag: € 50 per dag

Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs Erasmus+, wordt je beurs aangevuld met de volgende bedragen: 

 • Verblijf tussen 5 - 14 dagen:  €100 extra voor de totale periode
 • Verblijf tot 30 dagen:  €150 extra voor de totale periode

Voorlopige toekenning Erasmus+ beurs

Wanneer de aanvraag volledig is ingediend en geaccordeerd wordt de beurs voorlopig aan je toegekend. Je ontvangt hierover een bevestigingsmail van het International Office. Na goedkeuring door het International Office ontvang je de beurs op de door jou in Studielink aangeleverde bankrekening.

Wanneer is mijn Erasmus+ beurs definitief?

De definitieve toekenning van jouw Erasmus+ Beurs zal plaats vinden bij terugkomst van jouw buitenlandse Erasmus+ studieperiode. Je moet uiterlijk 14 dagen na terugkeer een cijferlijst indienen t.w.v. min. 3 ECTS bij het International Office per e-mail voor de definitieve toekenning van de beurs. Als je niet voldoet aan de verplichtingen bestaat de kans dat je de beurs moet terugbetalen.

Procedure en vertrouwelijkheid 

Na je aanmelding doen wij een korte controle om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt voor de beurs. Het beoordelingsproces gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy. 

Disclaimer

De inhoud van de website goingabroad.avans.nl op het gebied van Erasmus+ heeft betrekking op een (regulier) verblijf in het buitenland van minimaal 2 maanden. Deze informatie is op jouw situatie niet van toepassing. Aangezien je voor een kort verblijf naar het buitenland gaat.

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2022.

Om duurzaam reizen te stimuleren, is het mogelijk om een extra tegemoetkoming te ontvangen naast je individuele beurs als je reist per trein, bus of carpool.

Green top-up

Studenten die geen vergoeding voor reiskosten ontvangen, kunnen in het geval van duurzaam reizen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van 50 euro. Dit is een aanvullend bedrag op de individuele steun. Ook kun je maximaal 4 dagen extra individuele steun ter dekking van de extra reisdagen ontvangen. Dit wordt berekend op basis van zowel de heen- als terugreis samen.

Je kunt deze tegemoetkoming aanvragen met het formulier Declaration of honour green top-up onder het kopje documenten. Let op: bewijstukken zoals tickets moeten 2 jaar door de aanvrager bewaard worden en kunnen gedurende deze periode door Avans worden opgevraagd.

Green travel support bij kortlopende mobiliteit

Studenten die een aanvullende beurs voor kortlopende mobiliteit hebben aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming voor groen reizen. Hierbij wordt het bedrag voor de eenmalige reiskostenvergoeding verhoogd op basis van de reisafstand. Je kunt deze tegemoetkoming aanvragen met het formulier Declaration of honour green travel support onder het kopje documenten. Let op: Ook hierbij geldt dat bewijstukken door de aanvrager 2 jaar bewaard moeten worden en gedurende deze periode door Avans kunnen worden opgevraagd.

Reiskostenvergoeding kortlopende mobiliteit in combinatie met een aanvullende beurs

Reisafstanden Standaardreis* Groen reizen*
10-99 km  23 EUR   
100 - 499 km 180 EUR  210 EUR 
500 - 1.999 km 275 EUR  320 EUR 
2.000 - 2.999 km 360 EUR  410 EUR 
3.000 - 3.999 km 530 EUR  610 EUR 
4.000 - 7.999 km 820 EUR  
8.000 km of meer 1.500 EUR   

* Genoemde bedragen zijn per deelnemer. 

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2022.
Avans goes Abroad

Facebook groep

Word lid!

Maak gebruik van de Erasmus+ App

Maak het jezelf makkelijk!

Erasmus+ app