Going abroad

print

Erasmus+ beurs

Wil je studeren, stage lopen of afstuderen in een Europees land, dan kun je hiervoor een Erasmus+ beurs aanvragen. Deze beurs is een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt. Bijvoorbeeld voor je verzekering, visum of levensonderhoud in het buitenland. De hoogte van de beurs wordt afgestemd op het land waar je naartoe gaat.

Op deze pagina vind je alle informatie over Erasmus+:

 • Via de tab 'Regeling' vind je de Uitvoeringsregeling Erasmus+  langlopende mobiliteit (2-12 maanden) en algemene informatie.
 • Via de tab 'Checklist' vind je de checklist met een handige toelichting om deze correct in te vullen.
 • Via de tab 'Documenten' vind je documenten met informatie die je nodig hebt om een beursaanvraag te kunnen doen. Je kunt hier ook alle formulieren downloaden die je moet invullen voor je beursaanvraag.
 • Via de tab 'Beursbedragen' vind je de dag- en maandbedragen die worden gebruikt om de hoogte van je beurs te berekenen.
 • Via de tab 'Aanvullende beurs (Top-up)' kun je lezen of je in aanmerking komt voor een aanvulling op de Erasmus+ beurs.
 • Via de tab 'Kortlopende mobiliteit' kun je lezen over een beurs voor 5-30 dagen buitenland.
 • Via de tab 'Duurzaam reizen' kun je lezen over een tegemoetkoming bij groen reizen. 

Contact

Heb je vragen over Erasmus+ neem dan contact op met het International Office van Avans:

internationaloffice@avans.nl
088 - 525 80 01

Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2023.

Uitvoeringsregeling

Jij wil een Erasmus+ beurs aanvragen. Daarvoor moet je eerst de Uitvoeringsregeling Erasmus+ gelezen hebben.
De uitvoeringsregelingen voor lang verblijf en kort verblijf kun je hieronder vinden:

Hierin vind je:

 • aan welke voorwaarden je moet voldoen
 • wat de deadlines zijn voor aanmelding en het inleveren van documenten.

Lees dit document zorgvuldig door. De informatie in dit document is namelijk altijd leidend.

Vaststelling definitief beursbedrag Erasmus+ 2023-2024

In de uitvoeringsregeling Erasmus+ is opgenomen dat uiterlijk op 1 januari van het lopende studiejaar op goingabroad.avans.nl bekend wordt gemaakt wat het percentage van het aantal dagen is dat voor een beurstoekenning in aanmerking komt. Het percentage dat voor beurstoekenning in aanmerking komt is voor studiejaar 2023- 2024: 100%. Dit betekent dat – wanneer is vastgesteld dat je voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs – het volledige beursbedrag aan je wordt uitgekeerd.

Osiris

Je aanvraag doe je voor een deel in Osiris. Lees de bijbehorende handleiding voor kort verblijf en lang verblijf.

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 3 augustus 2023.

Jij wilt een Erasmus+ beurs. Daarvoor doorloop je de verschillende stappen uit de checklist hierboven.

De Toelichting checklist Erasmus+ beurs helpt je om de checklist correct in te vullen.

Wil je naast de Erasmus+ beurs ook de OV-vergoeding buitenland bij DUO aanvragen, kijk dan bij Studie of bij Stage/afstuderen bij STEP 4; 4.10. 

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2023.

Op deze pagina vind je alle formulieren die je moet invullen voor je Erasmus+ beurs.

Grant Agreement 

Grant Agreement Long-term
Grant Agreement Studies Short-term Mobility

Learning Agreement 

Learning Agreement Studies
Learning Agreement Traineeships
Learning Agreement Studies Short-term Mobility

Online Learning Agreement 

Ga je voor een studie periode naar het buitenland, dan kun je ook de Learning Agreement via Osiris gebruiken. Door naar OSIRIS Student te gaan, kan je jouw Learning Agreement digitaal invullen. Heb je deze helemaal ingevuld wordt het 'automatisch' gestuurd naar de academie (= Sending Institution) ter controle en goedkeuring. Bij goedkeuring wordt het daarna 'automatisch' naar de contactpersoon gestuurd die jij hebt ingevuld bij Receiving Institution. Bij afwijzing ontvang je bericht wat moet worden aangepast volgens jouw academie. 

Zodra het document door alle partijen is ondertekend krijg je een seintje zodat je de Erasmus+ beurs aanvraag in Osiris verder kan indienen. Lees in de instructie hoe je dit kunt doen. Het kan voorkomen dat de Receiving Institution de documenten via deze weg nog niet kan ontvangen. Wanneer het verzenden naar de Sending Institution en/of Receiving Institution dan niet lukt, kun je altijd nog het word-document gebruiken mocht er een deadline zijn. Check zelf op tijd of de documenten aangekomen zijn!

Ervaar het nieuwe OLS via de EU academy

De EU Academy biedt een scala aan interactieve en boeiende activiteiten die je helpen een nieuwe taal te leren of een taal die je al hebt gestudeerd nóg beter onder de knie te krijgen. Het is ontworpen om specifiek tegemoet te komen aan de behoeften van elke student.

Dit biedt de mogelijkheid voor een unieke taal- en leerervaring, die je in jouw eigen tempo kunt beginnen en afmaken.

Je kunt een account aanmaken en/of inloggen op EU Academy. Indien je al een EU account hebt uit de vorige OLS, dan hoef je geen nieuw account aan te maken. Klik hier voor de instructie.

Statement of Home/Host

Het Statement of Home/Host vul je in als de documenten uitgereikt door het stagebedrijf of de parterinstelling niet voldoende informatie geven om je de volledige Erasmus+ beurs toe te kennen, waaronder de start- en einddatum van de stage of studie periode buitenland. Of dit voor jou geldt, lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Code-overzicht

Voor deze formulieren moet je verschillende codes invullen. Deze vind je in het code-overzicht.

Voor alle vestigingen en opleidingen van Avans Hogeschool gebruik je de code NL BREDA01.

Student Charter

De Student Charter geeft je een kort overzicht van je algemene rechten en plichten in het kader van het Erasmus+ programma. Ook vertelt het je wat je kunt verwachten van Avans en de ontvangende organisatie/instelling tijdens de verschillende stappen van de stage of uitwisseling. De Student Charter is opgesteld door de EU. Avans heeft daarnaast ook een aantal aanvullende rechten en plichten geformuleerd. Deze zijn te vinden in de uitvoeringsregeling Erasmus+ van Avans. 

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2023.

Hoogte van je beurs

Het Erasmus+ beursbedrag wordt voor iedere student individueel bepaald aan de hand van de duur van de studie of stage en het gekozen gastland. Vooraf bepalen we een voorlopig bedrag, en achteraf stellen we het definitieve beursbedrag vast.  

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Learning Agreement en Osiris registreert. In welke categorie jouw gastland valt en wat dat betekent voor de hoogte van je beurs, zie je in het schema hieronder. De maandbedragen zijn altijd gebaseerd op 30 dagen in 1 maand. Meer over het vaststellen van de hoogte van je beurs lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+. 

Bedragen 2023-2024

 

Gastland

Bedrag per maand STUDIE
in €

 

Bedrag per dag STUDIE in €

*Bedrag per maand STAGE
 in € 

Bedrag per dag STAGE
 in €

Groep 1
Programma-landen met hoge kosten voor levens-
onderhoud

Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Luxemburg, 
Liechtenstein, Noorwegen, Zweden 

390

13

540

18

Groep 2
Programma-landen met middelhoge kosten voor levens-
onderhoud

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk Portugal, Spanje 

330

11

480

16

Groep 3
Programma-landen met lage kosten voor levens-onderhoud

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Republiek Noord-Macedonië, Turkije 

270

 

9

420

14

* Het beursbedrag voor STAGE bestaat uit de basisbeurs studie + de stage top-up van €150 per maand

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2023.

Avans vindt het belangrijk dat een internationale uitwisseling toegankelijk is voor elke student. De aanvullende Erasmus+ beurs is een aanvulling op de normale Erasmus+ beurs: de Fewer Opportunities Top-Up. Het is een financieel steuntje in de rug voor studenten die dit vanwege bijzondere omstandigheden extra nodig hebben om te kunnen studeren in het buitenland.  

Welke studenten komen voor deze aanvullende Erasmus+ beurs in aanmerking? 

Studenten afkomstig uit gezinnen met een lager inkomen kunnen een aanvraag doen voor de aanvullende Erasmus+ beurs. Je komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een aanvullende Erasmus+ beurs als je een aanvullende beurs bij DUO ontvangt. DUO hanteert hier deze rekentool voor.

Ook is de aanvullende beurs beschikbaar voor studenten die belemmeringen ervaren die vallen onder handicap of gezondheidsproblemen.

De hoogte van de aanvullende beurs is €250 per maand voor zowel studie als stage.

Je kunt de 'Fewer Opportunities Top-Up' op verschillende manieren aanvragen:

 • Upload een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring bij je beursaanvraag;
 • Upload de brief van DUO waarin wordt verklaard dat jij recht hebt op een aanvullende beurs;
 • Upload een ingevulde Declaration of Honour die je kan aanvragen bij het International Office.

De aanvraagperiode voor de aanvullende Erasmus+ beurs is gelijk aan de aanvraag voor een (reguliere) Erasmus+ beurs. Een aanvraag die na het verstrijken van de deadline wordt ingediend, wordt niet geaccepteerd.

Studenten die méér extra kosten maken dan de 'Fewer Opportunities Top-up' dekt, kunnen zich aanmelden voor 'Inclusion Support’. Inclusion Support is specifiek bedoeld om noodzakelijke extra kosten te compenseren, bijvoorbeeld voor een begeleider of rolstoeltoegankelijke huisvesting. Ook docenten kunnen inclusion support aanvragen. Ook dit formulier kun je opvragen bij het international office. De Erasmus+ coördinator van Avans beoordeelt, samen met het Nationaal Agentschap (Nuffic), je aanvraag.

Aanvraag aanvullende Erasmus+ beurs 

In Osiris kun je in je beursaanvraag aangeven voor welke top-up je mogelijk voor in aanmerking zou komen en de bijbehorende documenten uploaden.

Procedure en vertrouwelijkheid 

Het beoordelingsproces vindt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier plaats. Na je aanmelding doen wij een korte check om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy. 

Laatst bijgewerkt op 3 augustus 2023.

Je komt in aanmerking voor een Erasmus+ beurs studie, ook voor deze korte periode van minimaal 5 en maximaal 30 dagen. Hieronder staat welke verplichtingen je hebt. Wanneer je niet aan deze verplichtingen voldoet, kunnen we de beurs helaas niet aan je toekennen. 

Deadline indienen aanvraag

Je moet de aanvraag uiterlijk 2 weken voor vertrek volledig indienen.

Uitvoeringsregeling kort verblijf Erasmus+

Je kunt de beurs voor kort verblijf via Osiris aanvragen.

Je moet voor vertrek aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • Dien je aanvraag in via Osiris. Hoe je dat doet lees je stap-voor-stap in de handleiding.  
 • Invullen Contact Information.
 • Maak de 'English Placement Test' als je > 14 dagen naar het buitenland gaat (zie tab  “Documenten”)

Ook voor kortlopende mobiliteit kun je een aanvullende beurs aanvragen. Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende Erasmus+ beurs, wordt je standaardbeurs aangevuld (zie kopje ‘Beursbedragen’ hieronder). Ook ontvang je een reiskostenvergoeding wanneer een aanvullende Erasmus+ beurs wordt toegekend. Tot slot kun je Green Travel Support aanvragen wanneer je duurzaam naar je bestemming reist. Kijk voor meer informatie bij tabbladen ‘Aanvullende beurs’ en ‘Duurzaam reizen’.

Beursbedragen

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Grant Agreement registreert. 

De dagbedragen zijn als volgt:

 • Bedragen 5 t/m 14e dag: € 70 per dag
 • Bedragen 15 t/m 30e dag: € 50 per dag

Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs Erasmus+, wordt je beurs aangevuld met de volgende bedragen: 

 • Verblijf tussen 5 - 14 dagen:  €100 extra voor de totale periode
 • Verblijf tot 30 dagen:  €150 extra voor de totale periode

Reiskostenvergoeding bij kortlopende mobiliteit

Als je bij kortlopende mobiliteit in aanmerking komt voor een aanvullende beurs, dan krijg je ook reiskostenvergoeding. Deze wordt berekend op basis van de reisafstand. De tabel hieronder weergeeft de standaardvergoeding en de totale vergoeding die je kan ontvangen als je op een duurzame manier naar je bestemming reist. Wil je de vergoeding voor groen reizen aanvragen, zie de tab “duurzaam reizen’’.

Reiskostenvergoeding kortlopende mobiliteit bij een aanvullende beurs

Reisafstanden Standaardreis* Groen reizen*
10-99 km  23 EUR   
100 - 499 km 180 EUR  210 EUR 
500 - 1.999 km 275 EUR  320 EUR 
2.000 - 2.999 km 360 EUR  410 EUR 
3.000 - 3.999 km 530 EUR  610 EUR 
4.000 - 7.999 km 820 EUR  
8.000 km of meer 1.500 EUR   

* Genoemde bedragen zijn per deelnemer. 

Bepaling definitief beursbedrag bij overschrijding maximale budget

Als het totale Erasmus budget van Avans Hogeschool wordt overschreden, zal de hoogte van de beurs worden vastgesteld op een maximaal voor beurs in aanmerking komende dagen. Gegarandeerd wordt dat studenten tenminste 5 dagen van hun aanvraag uitbetaald krijgen. Het aantal voor beurs in aanmerking komende dagen zal door de directie DMCS bij de start van het studiejaar worden vastgesteld.

Voor het studiejaar 2022-2023 is het maximaal voor beurs in aanmerking komende dagen vastgesteld op 30.

Voorlopige toekenning Erasmus+ beurs

Wanneer de aanvraag volledig is ingediend en geaccordeerd wordt de beurs voorlopig aan je toegekend. Je ontvangt hierover een bevestigingsmail van het International Office. Na goedkeuring door het International Office ontvang je de beurs op de door jou in Studielink aangeleverde bankrekening.

Wanneer is mijn Erasmus+ beurs definitief?

De definitieve toekenning van jouw Erasmus+ Beurs zal plaats vinden bij terugkomst van jouw buitenlandse Erasmus+ studieperiode. Je moet uiterlijk 5 weken na terugkeer een cijferlijst indienen t.w.v. min. 3 ECTS bij het International Office per e-mail voor de definitieve toekenning van de beurs. In het geval van een stage moet binnen 5 weken een volledig ingevuld en ondertekend “Learning Agreement”, inclusief het onderdeel ‘after’, wordt geüpload in Osiris. Ook ben je in beide gevallen verplicht binnen 30 dagen het Participant Report in te vullen. Als je niet voldoet aan de verplichtingen bestaat de kans dat je de beurs moet terugbetalen.

Procedure en vertrouwelijkheid 

Na je aanmelding doen wij een korte controle om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt voor de beurs. Het beoordelingsproces gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy. 

Disclaimer

De inhoud van de website goingabroad.avans.nl op het gebied van Erasmus+ heeft betrekking op een (regulier) verblijf in het buitenland van minimaal 2 maanden. Deze informatie is op jouw situatie niet van toepassing. Aangezien je voor een kort verblijf naar het buitenland gaat.

Laatst bijgewerkt op 17 november 2022.

Om duurzaam reizen te stimuleren, is het mogelijk om een extra tegemoetkoming te ontvangen naast je individuele beurs als je reist per trein, bus of gebruik maakt van carpool. Vul hiervoor 1 van de onderstaande formulieren (Declaration of Honour Green Top-Up of Green Travel Support) in en voeg die toe aan je beursaanvraag in Osiris.

Green top-up

Studenten die geen vergoeding voor reiskosten krijgen, kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 50 als zij duurzaam reizen. Dit geldt in principe voor alle studenten, zowel voor kortlopende mobiliteit als langlopende mobiliteit (lang verblijf). Let op: er zijn uitzonderingen van toepassing (zie het kopje ‘uitzondering’ onderaan deze alinea). Omdat reizen met duurzaam vervoer kan betekenen dat je langer onderweg bent, kun je naast de eenmalige tegemoetkoming ook extra individuele beursdagen aanvragen voor het aantal reisdagen dat je hebt. Dit kan tot maximaal 4 dagen en wordt berekend op basis van de heen- en terugreis samen. 

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen met het formulier Declaration of honour green top-up. Let op: bewijstukken zoals tickets moeten 2 jaar door de aanvrager bewaard worden en kunnen in deze periode door Avans worden opgevraagd. 

Uit