Going abroad

print

Erasmus+ beurs

Wil je studeren, stage lopen of afstuderen in een Europees land, dan kun je hiervoor een Erasmus+ beurs aanvragen. Deze beurs is een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt. Bijvoorbeeld voor je verzekering, visum of levensonderhoud in het buitenland. De hoogte van de beurs wordt afgestemd op het land waar je naartoe gaat.

Op deze pagina vind je alle informatie over Erasmus+:

  • Op de tab Regeling vind je de Uitvoeringsregeling Erasmus+ en algemene informatie.
  • Op Checklist vind je de checklist met een handige toelichting om deze correct in te vullen.
  • Op Documenten vind je documenten met informatie die je nodig hebt om een beursaanvraag te kunnen doen. Je kunt hier ook alle formulieren downloaden die je moet invullen voor je beursaanvraag.
  • Bij Beursbedragen vind je de dag- en maandbedragen die worden gebruikt om de hoogte van je beurs te berekenen.
  • Op de tab Ervaringen lees je ervaringsverhalen en bekijk je video's van Avansstudenten die je voorgingen.

Contact

Heb je vragen over Erasmus+ neem dan contact op met het International Office van Avans:

internationaloffice@avans.nl
088 - 525 80 01

Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021.

Uitvoeringsregeling

Jij wilt een Erasmus+ beurs aanvragen. Daarvoor moet je eerst de Uitvoeringsregeling Erasmus+ gelezen hebben.

In de Uitvoeringsregeling Erasmus+ vind je:

  • aan welke voorwaarden je moet voldoen
  • wat de deadlines zijn voor aanmelding en het inleveren van documenten.

Lees dit document zorgvuldig door. De informatie in dit document is namelijk altijd leidend.

Vaststelling definitief beursbedrag Erasmus+ 2020-2021

In de uitvoeringsregeling Erasmus+ is opgenomen dat uiterlijk op 1 januari van het lopende studiejaar op goingabroad.avans.nl bekend wordt gemaakt wat het percentage van het aantal dagen is dat voor een beurstoekenning in aanmerking komt. Het percentage dat voor beurstoekenning in aanmerking komt is voor studiejaar 2019-2020: 100%. Dit betekent dat – wanneer is vastgesteld dat je voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs – het volledige beursbedrag aan je wordt uitgekeerd.

Vaststelling definitief beursbedrag Erasmus+ 2020-2021 zal uiterlijk op 1 januari van dit studiejaar op goingabroad.avans.nl bekend worden gemaakt.

Osiris

Je aanvraag doe je voor een deel in Osiris. Lees de bijbehorende handleiding.

Studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, dan kun je een aanvullende beurs krijgen van Nuffic. Hoe je dit aanvraagt, lees je op dit informatieblad.

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2021.

Jij wilt een Erasmus+ beurs. Daarvoor doorloop je de verschillende stappen uit de checklist hierboven.

De Toelichting checklist Erasmus+ beurs helpt je om de checklist correct in te vullen.

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2021.

Op deze pagina vind je alle formulieren die je moet invullen voor je Erasmus+ beurs.

Grant Agreement 

De Grant Agreement is een overeenkomst die Avans voor vertrek met iedere Erasmus+ student afsluit. In de overeenkomst staan wederwijdse verplichtingen van de student en de instelling. Meer over de Grant Agreement lees je in de UItvoeringsregeling Erasmus+.

Learning Agreement 

Op het Learning Agreement geef je aan wat je precies gaat doen tijdens je studie of stage. Jij en de contactpersonen van Avans en de partnerinstelling of het stagebedrijf ondertekenen dit document. Meer over het Learning Agreement lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Online Learning Agreement 

Ga je voor een periode naar het buitenland, dan kun je ook de Online Learning Agreement (OLA) gebruiken. Door online een account aan te maken, kan je jouw Learning Agreement digitaal invullen. Deze wordt daarna direct doorgestuurd naar de Sending én Receiving Institution.

Zodra het document door alle partijen is ondertekend krijg je een seintje zodat je de Erasmus+ aanvraag in Osiris verder kan indienen. Volg de instructies voor het invullen van de OLA.

Learning agreement 2020-2021

Learning Agreement invullen

Dit Engelstalige filmpje laat je stap voor stap zien hoe je het Learning Agreement invult:

Statement of Home/Host

Het Statement of Home/Host vul je in als de documenten uitgereikt door het stagebedrijf of de parterinstelling niet voldoende informatie geven om je de volledige Erasmus+ beurs toe te kennen. Of dit voor jou geldt, lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+.

Code-overzicht

Voor deze formulieren moet je verschillende codes invullen. Deze vind je in het code-overzicht.

Voor alle vestigingen en opleidingen van Avans Hogeschool gebruik je de code NL BREDA01.

Handleiding Online Linguistic Support

Online Linguistic Support is een taaltoets die je verplicht voor je vertrek, en optioneel na je terugkomst, invult. De Europese Unie meet hiermee welke taalontwikkeling je tijdens je buitenlandperiode doormaakt. De handleiding helpt je stap voor stap door dit programma.

Student Charter

De Student Charter geeft je een kort overzicht van je algemene rechten en plichten in het kader van het Erasmus+ programma. Ook vertelt het je wat je kunt verwachten van Avans en de ontvangende organisatie/instelling tijdens de verschillende stappen van de stage of uitwisseling. De Student Charter is opgesteld door de EU. Avans heeft daarnaast ook een aantal aanvullende rechten en plichten geformuleerd. Deze zijn te vinden in de uitvoeringsregeling Erasmus+ van Avans.

Disclaimer

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2021.

Hoogte van je beurs

Het Erasmus+ beursbedrag wordt voor iedere student individueel bepaald aan de hand van de duur van de studie of stage en het gekozen gastland. Vooraf bepalen we een voorlopig bedrag, en achteraf stellen we het definitieve beursbedrag vast.  

Het voorlopige beursbedrag wordt berekend op basis van het aantal geplande verblijfsdagen in het buitenland dat je in je Learning Agreement en Osiris registreert. In welke categorie jouw gastland valt en wat dat betekent voor de hoogte van je beurs, zie je in het schema hieronder. De maandbedragen zijn altijd gebaseerd op 30 dagen in 1 maand. Meer over het vaststellen van de hoogte van je beurs lees je in de Uitvoeringsregeling Erasmus+. 

Bedragen 2020-2021 

 

Gastland

Bedrag per maand STUDIE
in €

 

Bedrag per dag STUDIE in €

Bedrag per maand STAGE
 in €

Bedrag per dag STAGE
 in €

Groep 1
Programma-landen met hoge kosten voor levens-
onderhoud

Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden

360

12

480

16

Groep 2
Programma-landen met middelhoge kosten voor levens-
onderhoud

België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje

300

10

420

14

Groep 3
Programma-landen met lage kosten voor levens-onderhoud

Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Republiek Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije

240

 

8

360

12


Laatst bijgewerkt op 9 juni 2021.

Avans vindt het belangrijk dat een internationale uitwisseling toegankelijk is voor elke student. In het studiejaar 2021/22 kunnen wij daarom aan 46 studenten een aanvullende Erasmus+ beurs aanbieden. De aanvullende Erasmus+ beurs is een aanvulling op de normale Erasmus+ beurs. Deze aanvulling bedraagt € 6 per dag. Het is een financieel steuntje in de rug voor studenten die dit voor hun studie- uitwisseling vanwege bijzondere omstandigheden extra nodig hebben om te kunnen studeren in het buitenland.  

Welke studenten komen voor deze aanvullende Erasmus+ beurs in aanmerking? 

Studenten afkomstig uit gezinnen met een lager inkomen kunnen een aanvraag doen voor de aanvullende Erasmus+ beurs. Je komt mogelijk in aanmerking voor een aanvullende Erasmus+ beurs als je een aanvullende beurs bij DUO ontvangt van ten minste € 300,-. Zodra je je aanmeldt voor de aanvullende Erasmus+ beurs, zul je moeten aantonen dat je hieraan voldoet. De aanvullende Erasmus+ beurs is momenteel alleen beschikbaar voor studie-uitwisselingen.

De 46 beschikbare aanvullende Erasmus+ beurzen voor studie-uitwisseling worden gelijkmatig verdeeld over beide semesters. Wanneer het aantal aanvragen voor de aanvullende Erasmus+ beurzen hoger ligt dan de beschikbare beurzen, is het moment van aanvragen van de aanvullende beurs bepalend (first come first serve). De aanvraagperiode voor de aanvullende Erasmus+ beurs is gelijk aan de aanvraag voor een (reguliere) Erasmus+ beurs. Een aanvraag die na het verstrijken van de deadline wordt ingediend, wordt niet geaccepteerd.

Aanvraag aanvullende Erasmus+ beurs 

Klik hier om de aanvraag in te dienen.

Procedure en vertrouwelijkheid 

Het beoordelingsproces vindt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier plaats. Na je aanmelding, doen wij een korte check om te kijken of je inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy. 

Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021.
Avans goes Abroad

Facebook groep

Word lid!

Flowchart Corona

Going Abroad SPRING 2022

Flowchart STUDY

Flowchart Corona

Going Abroad SPRING 2022

Flowchart TRAINEESHIP

Brexit FAQ

Brexit FAQ

Student FAQ

Maak gebruik van de Erasmus+ App

Maak het jezelf makkelijk!

Erasmus+ app